Chung cư K33 - BQP- căn hộ loại D+ Chủ đầu tư anh Dũng

Nhà sản xuất:  Noithatnewstar.com

Liên hệ

Chung cư K33 - BQP- căn hộ loại D* - Chủ đầu tư anh Dũng

Chung cư k33 là chung cư gồm 3 đơn nguyên , được bộ quốc phòng xây dựng nhằm hỗ trợ nhà ở cho các cán bộ công nhân viện chức thuộc ngành quốc phòng.

Địa điểm: đường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

Thể loại: căn hộ loại B

Diện tích: 82,01 m2

Căn hộ loại C gồm 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 2 phòng ngủ, 2 phòng WC.

 

 

 

 

 

khách bếp

 

 

 

 

 

ngủ bố mẹ

 

 

 

 

ngủ con

 

Sản phẩm liên quan