Kho Xưởng Thi Công

Liên hệ

Địa chỉ: Xã Dị Nậu, Huyện Thạch Thất, Thành Phố Hà Nội.