Kho Xưởng Gỗ Công Nghiệp

Liên hệ

Diện tích: 800 m2

Địa chỉ: Hát Môn, Phúc Thọ, Hà Nội

Nhân Lực: 20 công nhân.

Máy móc: Toàn bộ  máy móc hiện đại, được nhập khẩu từ nước ngoài.